Tradycyjna wulkanizacja odnosiła się do traktowania kauczuku naturalnego siarką…

Wulkanizacja jest procesem chemicznym, wymyślonym poprzez Ch. Goodyeara, stosowanym do utwardzania gumy. Wulkanizacja tradycyjnie dotyczyła obróbki kauczuku naturalnego siarką oraz jest to główny wzorzec, jednakże pojęcie to stało się również okalającym utwardzanie innych materiałów.
Wulkanizacja pracuje poprzez wytwarzanie połączeń poprzecznych pomiędzy fragmentami łańcucha polimeru, co skutkuje powiększoną sztywnością oraz trwałością, oraz odmiennymi przemianami właściwości mechanicznych a także elektrycznych tworzywa. Kategorycznie najbardziej popularne metody wulkanizacji uzależnione są od siarki. Sama w sobie siarka jest wolnym środkiem wulkanizacyjnym i nie wulkanizuje syntetycznych. Wulkanizację przyspieszoną organizuje się przy wykorzystywaniu rozmaitych substancji, które transformują kinetykę sieciowania . Serwis wulkanizacji to miejsce, które napawa się maksymalną renomą w obecnych czasach.

Pakiet utwardzania jest przystosowany celowo do nawierzchni i użycia. Reaktywne miejsca – miejscautwardzania – są allilowymi atomami wodoru. Wiązania te węgiel-wodór są sąsiadami z podwójnymi wiązaniami C-C. W czasie wulkanizacji poniektóre z tych wiązań C-H są zamieniane łańcuchami atomów S, które spajają się z miejscem utwardzania innego łańcucha polimeru. Te mosty mieszczą od 1-go do kilku atomów. Liczba atomów S w sieciowaniu mocno oddziaływa na fizyczne właściwości końcowego towaru gumowego. Sprzedawanie opon używanych jest dostępna w każdym mieście.