Prawodawstwo każdego kraju dokładnie opisuje metodę wyboru głowy państwa.

Prawodawstwo każdego państwa dokładnie opisuje metodę wyboru głowy państwa. W konkretnych przepisach prawnych wyszczególnione jest kto może być wybrany na prezydenta kraju m.in. jakie wiek musi spełniać dany kandydat, na jakich dokładnie zasadach rejestracja kandydata jest dokonywana czy oczekuje się od niego zebrania wymaganej liczby podpisów, czy przykładowo dany kandydat wytypowany jest poprzez pełnomocników przeważającej większości członków danej partii politycznej a ponadto w momencie kiedy wybory prezydenckie mają się odbywać. W naszym kraju na prezydenta może startować każdy obywatel, który nie później niż w dniu wyborów prezydenckich ukończył 35 rok życia oraz posiada pełnię praw wyborczych. Do rejestracji kandydata na prezydenta koniecznie wymagane jest doniesienie do państwowej komisji wyborczej minimum stu tysięcy podpisów. Wybory na prezydenta dokładnie określone są czterema ważnymi przymiotnikami, to znaczy są wolne, są równe, powszechne a także bezpośrednie. Jeśli 1 kandydat wyborów prezydenckich nie uzyskał określonej liczby głosów wtedy jest przeprowadzana 2 tura. Prezydencka kadencja trwa 5 lat, w przeciwieństwie do USA, w których głowa państwa wybierana jest co 4 lata. W USA inne są też przepisy zgłaszania chętnych kandydatów – są oni wybierani w prawyborach – a samo głosowanie na głowę państwa jest nie bezpośrednie. Obywatele USA oddają swe głosy przez elektorów.

Więcej:  Wybory prezydenta

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *